Rozwód to nie koniec. To nowy początek.

Blog Anny Tarczyńskiej o prawnych i psychologicznych aspektach rozwodu.

radca prawny

Od lat prowadzę sprawy rozwodowe, rodzinne, o podział majątku. Niejedno widziałam i niejedno słyszałam. Doradzam, konsultuję, występuję w sądzie. Przez lata doświadczeń nauczyłam się rozumieć różne potrzeby moich Klientów. Z obserwacji tych potrzeb powstało F.C.C., którego jestem założycielką. więcej...

Subskrybuj blog

500 plus przy opiece naprzemiennej

Świadczenie 500 plus przysługuje temu rodzicowi, u którego dziecko mieszka.

A co w sytuacji, gdy dziecko mieszka "po równo" na zmianę u obojga rodziców ?  Czy 500 zł podlega podziałowi między rodziców ?

Otóż wygląda na to, że tak, ale tylko wówczas, gdy opieka naprzemienna została ustalona w orzeczeniu sądowym. Ostatnio nad tym tematem pochyliło się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, udzielając odpowiedzi na interpelację poselską.

Oto cytat z tej odpowiedzi:

Należy podkreślić, że świadczenie wychowawcze co do zasady jest niepodzielne. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy, jedynie w przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

Ministerstwo jednocześnie podkreśliło, że: 

nie stanowi opieki naprzemiennej sytuacja, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, stale zamieszkuje z jednym z rodziców, a drugi rodzic ma jedynie ustalone w określonym wymiarze i okresie kontakty z dzieckiem.

Opieka naprzemienna jest instytucją prawa rodzinnego pozwalającą na pozostawienie władzy rodzicielskiej i sprawowanie opieki nad dzieckiem, jego obojgu rodzicom. W takiej sytuacji, sąd orzekając o opiece wskazuje okresy, w jakich rodzice naprzemiennie będą zamieszkiwać z dzieckiem i sprawować nad nim opiekę, np. w oparciu o plan wychowawczy. I w tych okresach, na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, każdemu z rodziców przysługuje odpowiednio świadczenie wychowawcze na dziecko objęte opieką naprzemienna.

A co to oznacza w praktyce ?

Moim zdaniem to, że temat 500+ w kontekście opieki naprzemiennej jest zupełnie marginalny.

Dlaczego ?

Dlatego, że sądy w zasadzie nie ustalają w wyrokach opieki naprzemiennej. Jeśli już, to sporadycznie – ja osobiście się z tym nie spotkałam. Chodzi bowiem o to, że co do instytucji opieki naprzemiennej są kontrowersje prawne, polegające głównie na tym, że w świetle prawa polskiego dziecko może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.  Więcej na ten temat pisałam tutaj. Więc nawet jeśli rodzice ustalają przy rozwodzie opiekę naprzemienną, to robią to w tzw. planach wychowawczych i wówczas sąd nie uwzględnia tego w wyroku (tak wygląda to z perspektywy mojej praktyki). A z ustawy 500+ wynika, że aby podzielić świadczenie, trzeba mieć opiekę naprzemienną wyraźnie ustaloną w orzeczeniu sądowym (w wyroku lub w postanowieniu).

Czy ktoś z czytelników ma orzeczenie sądowe ustalające opiekę naprzemienną ?

Całą odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na interpelację poselską przytoczyłam tutaj.

 

Share Button

KOMENTARZE (1)

  1. Mam opiekę naprzemienna, właśnie odmowiono mi świadczenia ponieważ w wyroku widnieje,, opieka wspolna,, w kodeksie rodzinnym i o piekunczym nie istnieje określenia,, naprzemienna,,.. Z kolei w projekcie 500 Plus jest określenie naprzemienna, i według pracowników mops to nie to samo.. oczywiście podwazono miejsce zamieszkania.. pracownik mops nie rozumie, że polskie prawo nie przewiduje, dwóch adresów.. W opiece wspolnej (to oznacza to samo co naprzemienna!)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *