Rozwód to nie koniec. To nowy początek.

Blog Anny Tarczyńskiej o prawnych i psychologicznych aspektach rozwodu.

radca prawny

Od lat prowadzę sprawy rozwodowe, rodzinne, o podział majątku. Niejedno widziałam i niejedno słyszałam. Doradzam, konsultuję, występuję w sądzie. Przez lata doświadczeń nauczyłam się rozumieć różne potrzeby moich Klientów. Z obserwacji tych potrzeb powstało F.C.C., którego jestem założycielką. więcej...

Prawo rozwiedzionej żony do renty po zmarłym byłym mężu – czekam na jutrzejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Więzi małżeńskie potrafią być bardzo konkretne i długotrwałe, pomimo rozwodu. Czy wiesz na przykład, że w niektórych przypadkach rozwiedziony małżonek może starać się o rentę rodzinną po swoim zmarłym byłym małżonku ? Podstawowym warunkiem jest jednak to, aby ex małżonek ubiegający się o rentę posiadał wyrok sądowy lub ugodę sądową, w którym ma przyznane alimenty od byłego małżonka. Inaczej nic z tego nie będzie. 

Taką regulację zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego pewna kobieta, która uległa w 2007 r. wypadkowi i nie była w stanie sama się utrzymać. W 2008 r. uzyskała rozwód z wyłącznej winy męża. Jeśli śledzisz ten blog to wiesz, że uzyskanie rozwodu z orzekaniem o winie wiąże małżonków na zawsze w zakresie wzajemnych obowiązków alimentacyjnych. Z prawnego punktu widzenia pani dysponowała zatem roszczeniem w stosunku do byłego małżonka o dostarczanie jej alimentów. W każdej chwili mogła wystąpić do sądu o zasądzenie na jej rzecz alimentów, gdyż znajdowała się w niedostatku.

Nie zrobiła jednak tego, gdyż były mąż nie pozostawił swojej byłej żony w biedzie i płacił dobrowolnie alimenty w wysokości którą między sobą uzgodnili. Do głowy jej nie przyszło, że może to mieć w przyszłości dramatyczne dla niej skutki.

W 2011 r. były mąż zmarł i pani wystąpiła do ZUS z podaniem o przyznanie jej renty rodzinnej po byłym mężu wskazując, że przysługiwało jej prawo do alimentów, jako że posiadała wyrok rozwodowy z wyłącznej winy męża. ZUS odmówił jej prawa do renty podobnie jak sądy, do których się odwoływała. Podstawą do odmowy był brak posiadania przez nią wyroku lub ugody sądowej dotyczącej alimentów.

Rozpatrywana jutro przez Trybunał Konstytucyjny skarga konstytucyjna, jest ostatnią deską ratunku. Pełnomocnik skarżącej podnosi m.in., że aktualne przepisy sprzeczne są z zasadą sprawiedliwości społecznej oraz zakazem dyskryminacji. Jak twierdzi, nie sposób pogodzić się z sytuacją, w której wykonywanie obowiązku alimentacyjnego zgodnie z obowiązującym prawem – bez potrzeby stosowania jakichkolwiek środków przymusu – przynosi negatywne skutki prawne dla rozwiedzionego małżonka w postaci pozbawienia go prawa do renty rodzinnej. Nie sposób zaakceptować sytuacji, w której skarżąca została pozbawiona prawa do renty rodzinnej po zmarłym byłym mężu tylko dlatego, że nie występowała w sprawie alimentów do sądu, skoro jej roszczenie realizowane było dobrowolnie.

Trudno tym argumentom odmówić racji.  Co myślisz ?

***********

Uzupełnienie z dnia 13.05.2014.

Mamy fantastyczny wyrok TK.

 

 

Share Button

KOMENTARZE (1)

  1. Pingback: Prawo rozwiedzionego małżonka do renty po zmarłym byłym małżonku - fantastyczny wyrok TK - Prawnie o rozwodach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Anna Tarczyńska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Anna Tarczyńska z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem email: kancelaria@tarczynska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Anna Tarczyńska z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@tarczynska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.