Rozwód to nie koniec. To nowy początek.

Blog Anny Tarczyńskiej o prawnych i psychologicznych aspektach rozwodu.

radca prawny

Od lat prowadzę sprawy rozwodowe, rodzinne, o podział majątku. Niejedno widziałam i niejedno słyszałam. Doradzam, konsultuję, występuję w sądzie. Przez lata doświadczeń nauczyłam się rozumieć różne potrzeby moich Klientów. Z obserwacji tych potrzeb powstało F.C.C., którego jestem założycielką. więcej...

Category Archives: Rozwód a dziecko

500 plus przy opiece naprzemiennej

Świadczenie 500 plus przysługuje temu rodzicowi, u którego dziecko mieszka.

A co w sytuacji, gdy dziecko mieszka „po równo” na zmianę u obojga rodziców ?  Czy 500 zł podlega podziałowi między rodziców ?

Otóż wygląda na to, że tak, ale tylko wówczas, gdy opieka naprzemienna została ustalona w orzeczeniu sądowym. Ostatnio nad tym tematem pochyliło się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, udzielając odpowiedzi na interpelację poselską.

Oto cytat z tej odpowiedzi:

Należy podkreślić, że świadczenie wychowawcze co do zasady jest niepodzielne. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy, jedynie w przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

Ministerstwo jednocześnie podkreśliło, że: 

więcej...

500 plus a rozwód

Czy 500 zł na dziecko dzieli się między rodziców w przypadku rozwodu lub separacji ?

Czy małżonek jest członkiem rodziny i trzeba go wskazać we wniosku pomimo, że nie mieszkamy razem ?

itp, itd …..

Ciekawe wyjaśnienia na ten temat przedstawiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przytaczam je poniżej – znajdziesz tu być może swój przypadek (wytłuszczenia druku – moje).

_____________________________________________________

więcej...

Rozmowa sędziego z dzieckiem w sprawie o rozwód

Pisałam ostatnio o tym, że dziecko rozwodzących się małżonków, może być świadkiem w sprawie o rozwód, gdy ukończy 17 lat. Dziecko występując w roli świadka najczęściej wypowiada się w sprawie rodziców – co do przyczyn rozpadu ich małżeństwa.

Postępowanie rozwodowe nie dotyczy jednak tylko małżonków. Dotyczy także wielu spraw dziecka. Sąd MUSI ustalić kwestie związane z:

  • władzą rodzicielską (okropne określenie, prawda ?),
  • miejscem zamieszkania dziecka,
  • kontaktami dziecka z rodzicem z którym dziecko nie mieszka

Podejmując decyzję w tych sprawach, sąd kieruje się najczęściej opinią wydaną przez RODK (Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny). Ale istnieje także możliwość, by sędzia bezpośrednio porozmawiał z dzieckiem o spawach go dotyczących.

więcej...

Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna, opieka równoważna, opieka wspólna – sporo jest tych określeń.

Nie znajdziesz ich w polskich przepisach prawa, choć dyskusje wokół nich są bardzo żywe. Dotyczą kwestii związanych z opieką nad dzieckiem w sytuacji separacji czy rozwodu rodziców. Mają tyleż zwolenników co przeciwników.

A o co chodzi ?

więcej...

Jak wychować syna po rozwodzie by Wojciech Eichelberger

Polska rzeczywistość jest taka, że po rozwodzie najczęściej dzieci mieszkają z matką a ojciec wycofuje się  z ich życia. Z różnych przyczyn. Inne warianty są w mniejszości. Taki model to ogromna strata dla dziecka. W szczególności dla chłopca, który dla prawidłowego rozwoju potrzebuje po prostu męskich wzorców.

więcej...

Rozwód i walka o dziecko

Panie prokuratorki z Gdańska są na ustach całej Polski, bo pobiły się przed szkołą, na oczach dzieci, nauczycieli i innych rodziców. Jedna doznała nawet wstrząsu mózgu.

O co się  pobiły (a raczej o kogo) ?

O dziecko !!!!!

więcej...

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Anna Tarczyńska z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@tarczynska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.